Сертифікація

Підприємство засноване в 1955 році і має значну історію і колосальний досвід у виробництві емальованого посуду.

Ми пропонуємо продукцію найкращої якості за вигідними цінами, а також гарантуємо надійне партнерство на тривалий час, тому що «замкнутий» цикл виробництва дозволяє забезпечити 100% виконання замовлень у строк.
У 2016 році компанія отримала сертифікат відповідності стандарту ISO 9001: 2008
Головна умова успішної діяльності TM "Idilia" - випуск продукції відповідно до вимог споживача, нормативними та законодавчими вимогами.
 • освоєння виробництва нової продукції з урахуванням вимог і очікувань споживачів;
 • вдосконалення системи підготовки та мотивації персоналу з метою підвищення продуктивності праці;
 • зниження витрат на виробництво продукції за рахунок безперервного поліпшення всіх видів діяльності;
 • розвиток системи менеджменту якості відповідно до вимог стандарту ДСТУ EN 12983-1:2003.
 • підвищення якості та конкурентоспроможності продукції на основі вивчення запитів споживачів і оцінки їх задоволеності;
 • неухильне поліпшення всіх видів робіт всередині організації, вдосконалення управління процесами, спрямоване на забезпечення і поліпшення якості продукції;
 • системний підхід до реалізації принципів загального управління якістю шляхом впровадження сучасних інформаційних технологій, розвитку інформаційної системи підприємства;
 • залучення всього персоналу в процеси безперервного вдосконалення системи менеджменту і підвищення якості продукції;
 • забезпечення необхідного рівня кваліфікації персоналу;
 • розвиток ефективної системи мотивації персоналу до якісної праці і участі в процесах безперервного поліпшення;
 • забезпечення відповідності виробничого середовища законодавчим і нормативним вимогам, створення безпечних і здорових умов праці, запобігання травматизму, забезпечення безаварійної роботи обладнання;
 • підтримання системи менеджменту якості відповідно до вимог стандарту ДСТУ EN 12983-1:2003 і забезпечення постійного підвищення її результативності на основі аналізу процесів і СМК в цілому.
Справжня Політика є основою для планування і постановки цілей і завдань на всіх рівнях управління.
Постійне поліпшення якості процесів і розуміння кожним своєї частки відповідальності за кінцевий результат роботи TM "Idilia" - обов'язок усіх співробітників підприємства.

Основними напрямками розвитку TM "Idilia" вище керівництво вважає:

Для досягнення поставлених цілей і реалізації основних напрямів керівництво підприємства бере на себе зобов'язання вирішення наступних основних завдань:

Залишились питання?

зв'яжіться з нами